Heldøgns omsorg · Trøndelag

Tilkallingsvikarer til medlever og nattevakt i Verdal

Vil du ha en givende jobb, der du er med å påvirke hverdagen til personer som trenger trygge rammer og stabilitet? Tilkallingsvikarer søkes.

Trøndelag

Heldøgns omsorg · Trøndelag

Tilkallingsvikarer til medlever og nattevakt i Verdal

Vil du ha en givende jobb, der du er med å påvirke hverdagen til personer som trenger trygge rammer og stabilitet? Tilkallingsvikarer søkes.

Laster inn søknadsskjema