BPA · Oslo

Vil DU bidra til at jeg kan flytte hjem fra sykehuset?

Du vil kunne jobbe med kun EN pasient samtidig som du vil bli en del av familien. Her er det mulighet for å følge opp pasienten over tid og Vil du bidra til at familien kan ta livet tilbake?

Oslo

BPA · Oslo

Vil DU bidra til at jeg kan flytte hjem fra sykehuset?

Du vil kunne jobbe med kun EN pasient samtidig som du vil bli en del av familien. Her er det mulighet for å følge opp pasienten over tid og Vil du bidra til at familien kan ta livet tilbake?

Laster inn søknadsskjema