Heldøgns omsorg · Innlandet, Lillehammer

VERNEPLEIERE ØNSKES I MEDLEVERTURNUS

Vi søker vernepleiere i 100 % stilling på våre tiltak på Lillehammer og omegn. Har du bakgrunn som vernepleier og i tillegg et ønske om å jobbe i medleverturnus?

Heldøgns omsorg · Innlandet, Lillehammer

VERNEPLEIERE ØNSKES I MEDLEVERTURNUS

Vi søker vernepleiere i 100 % stilling på våre tiltak på Lillehammer og omegn. Har du bakgrunn som vernepleier og i tillegg et ønske om å jobbe i medleverturnus?

Laster inn søknadsskjema